Metropole Thu Thiem – The Opera Residence – Penthouse

Đại lộ Vòng Cung, Khu Đô Thị, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

お気に入りに追加お気に入りから削除