2.9 Building

170 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hòa Cường, Hòa Cường Nam, カムレ区 ダナン ベトナム