Liên hệ

Biểu mẫu liên hệ

Chọn loại nhà bạn muốn liên hệ.

Liên hệ qua điện thoại

+84-(0)28-3822-4300
+84-(0)120-396-8481(người Nhật phụ trách)

Liên hệ qua email

Leave this empty:

Tên*Bắt buộc
Email*Bắt buộc
Số điện thoại liên hệ*Bắt buộc
Nội dung yêu cầu