KẾT QUẢ TÌM KIẾM : 1069

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
$2,130

113,69m2

3 Phòng ngủ

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
$760

45m2

1 Phòng ngủ

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
$840

45m2

1 Phòng ngủ

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
$1,300

87,52m2

2 Phòng ngủ

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
$1,150

90,12m2

2 Phòng ngủ

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
$1,250

101m2

2 Phòng ngủ

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
$1,500

103m2

2 Phòng ngủ

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
$1,550

105 m2

2 Phòng ngủ

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
$1,600

105m2

2 Phòng ngủ

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
$1,400

94,48m2

2 Phòng ngủ

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
$1,020

68m2

2 Phòng ngủ

Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
$1,850

121,28m2

3 Phòng ngủ