KẾT QUẢ TÌM KIẾM : 3007

Cầu Giấy, Hà Nội
$1,400

120m2

3 Phòng ngủ

Cầu Giấy, Hà Nội
$950

67m2

2 Phòng ngủ

Quận 2(Thao Dien Area), Thành phố Hồ Chí Minh
$650

50m2

1 Phòng ngủ

Cầu Giấy, Hà Nội
$800

55m2

1 Phòng ngủ

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
$1,580

80m2

2 Phòng ngủ

Tây Hồ, Hà Nội
$1,650

110m2

2 Phòng ngủ

Tây Hồ, Hà Nội
$1,500

110m2

2 Phòng ngủ

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
$1,300

72m2

2 Phòng ngủ

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
$1,150

73m2

2 Phòng ngủ

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
$1,000

50m2

1 Phòng ngủ

Ba Đình, Hà Nội
$2,500

134m2

3 Phòng ngủ

Ngu Hanh Son, Đà Nẵng
$1,200

104.5m2

2 Phòng ngủ