KẾT QUẢ TÌM KIẾM : 768

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
$850

75.5m2

2 Phòng ngủ

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
$860

71.7m2

2 Phòng ngủ

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
$930

55.27m2

1 Phòng ngủ

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
$850

94.87m2

2 Phòng ngủ

Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
$780

51m2

1 Phòng ngủ

Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
$1,000

79.47m2

2 Phòng ngủ

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
$1,100

66m2

2 Phòng ngủ

Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
$1,070

71.29m2

2 Phòng ngủ

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
$1,600

103.6m2

2 Phòng ngủ

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
$1,500

106.62m2

2 Phòng ngủ

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
$1,300

106.62m2

2 Phòng ngủ

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
$1,050

85.68m2

2 Phòng ngủ