N-Asset nhận thức được tầm quan trọng của thông tin cá nhân khách hàng vì vậy chúng tôi thực hiện các biện pháp về việc xử lý và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng một cách hợp lý. Để bảo vệ và xử lý thông tin cá nhân công ty đưa ra các hướng dẫn sau đây. Nếu cam kết về quyền riêng tư được đăng trên dịch vụ này không được tuân thủ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Điều 1 (Về Dịch vụ)

 • (1)Để sử dụng dịch vụ người dùng tự trang bị và chịu trách nhiệm thiết bị truyền thông, phần mềm, đường truyền internet, v.v
 • (2)Dịch vụ bao gồm cung cấp thông tin cá nhân khách hàng và các thông tin khác.

Điều 2 (Sửa đổi Thỏa thuận này)

 • (1)Công ty có thể thay đổi các điều khoản và điều kiện này mà không cần sự đồng ý của người dùng theo quy định của công ty. Trong trường hợp này, các điều khoản và điều kiện cung cấp sẽ phù hợp với các điều khoản và điều kiện đã sửa đổi.
 • (2)Dịch vụ bao gồm cung cấp thông tin cá nhân khách hàng và các thông tin khác

Điều 3 (Thông báo từ công ty)

 • (1)Công ty sẽ thông báo cho người dùng những thông tin cần thiết để sử dụng dịch vụ bằng cách đăng trên các trang, hoặc bằng các phương thức khác và trong phạm vi mà công ty cho là phù hợp.
 • (2)Thông báo sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm được công ty đăng trên trang Dịch vụ.

Điều 4 (Bản quyền)

Bản quyền đối với nội dung của các trang, v.v. do công ty cung cấp về dịch vụ, thiết kế màn hình và tất cả các tài liệu có bản quyền khác thuộc về công ty hoặc một Bên được công ty chỉ định.

Điều 5 (Ký kết Hợp đồng Sử dụng)

 • (1)Người dùng sẽ đăng ký dịch vụ bằng cách nhập và gửi các thông tin cần thiết cho công ty để sử dụng dịch vụ, và tại thời điểm việc gửi thông tin được lưu trữ trong máy chủ của dịch vụ, hợp đồng sử dụng được coi là đã có hiệu lực.
 • (2)

  Bất chấp các quy định trên, các điều khoản và điều kiện khác, công ty sẽ không ký kết thỏa thuận sử dụng dịch vụ với người dung trong bất kỳ trường hợp nào sau đây:
  1. Khi người đăng ký dịch vụ này không tồn tại.
  2. Khi nhập dữ liệu sai, nhầm lẫn hoặc thiếu sót tại thời điểm đăng ký dịch vụ.
  3. Khi công ty cho là không phù hợp vì bất kỳ lý do gì.

Điều 6 (Phí dịch vụ)

Việc sử dụng dịch vụ sẽ không bị tính phí.

Điều 7 (Tạm ngừng /Hủy bỏ)

Chúng tôi có thể tạm thời tạm ngưng dịch vụ mà không cần thông báo trước hoặc được sự đồng ý của người dùng trong các trường hợp sau:

 • (1)Trường hợp thực hiện việc bảo trì do lỗi hư hỏng thiết bị cung cấp dịch vụ.
 • (2)Trường hợp không thể cung cấp dịch vụ này vì lý do bất khả kháng.
 • (3)Trường hợp thực hiện việc sao lưu dữ liệu cần thiết của dịch vụ.
 • (4)Trường hợp không thể tránh khỏi vì lý do vận hành hoặc lỗi kỹ thuật.

Điều 8 (Quảng cáo, v.v.)

Công ty có thể đăng quảng cáo do các bên thứ ba cung cấp trên các trang của dịch vụ. Quảng cáo được đăng tải do nhà cung cấp quảng cáo chịu trách nhiệm, công ty không đảm bảo tính chính xác hoặc hợp pháp của những quảng cáo đó và sẽ không chịu trách nhiệm về chúng dưới bất kỳ hình thức nào.

Điều 9 (Thông tin cá nhân)

Công ty sẽ xử lý thông tin cá nhân của khách hàng trong dịch vụ như sau:

 • (1)Để liên hệ, thông báo và gửi tài liệu về sản phẩm của công ty.
 • (2)Để cung cấp thông tin từ công ty.
 • (3)Để gửi thông tin về sản phẩm của công ty, thông tin chiến dịch (bao gồm cả quảng cáo) và tài liệu.
 • (4)Để công ty liên hệ trả lời các câu hỏi và ý kiến của bạn.
 • (5)Để công ty có thể liên hệ với khách hàng giải đáp các thắc mắc hoặc các vấn đề liên quan xảy ra trong quá trình sử dụng dịch vụ này.
 • (6)Giúp dịch vụ có thể hoạt động ổn định trong thời gian dài.
 • (7)Để sử dụng làm dữ liệu marketing nhưng vẫn đảm bảo tính bảo mật thông tin của khách hàng.

Điều 10 (Các hành vi bị nghiêm cấm)

Khi sử dụng dịch vụ, người dùng không được thực hiện bất kỳ hành vi nào sau đây :

 • (1)Làm sai lệch thông tin về dịch vụ.
 • (2)Mạo danh người dùng khác.
 • (3)Gửi hoặc viết các chương trình máy tính độc hại.
 • (4)Bất kỳ hành động nào xâm phạm đến tài sản, danh tiếng hoặc quyền riêng tư của công ty hoặc bên thứ ba.
 • (5)Thu thập thông tin cá nhân của bên thứ ba hoặc công ty bằng các phương thức gian lận mà không có sự đồng ý của cá nhân đó.
 • (6)Bất kỳ hành vi nào cản trở việc cung cấp hoặc sử dụng dịch vụ.
 • (7)Các hành vi vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của bên thứ ba hoặc của công ty chúng tôi.
 • (8)Các hành vi trái với pháp luật quy định, trật tự và đạo đức công cộng.
 • (9)Hoạt động kinh doanh sử dụng dịch vụ và các hoạt động với mục đích thương mại khác.
 • (10)Các hành vi gây tổn hại đến uy tín của Công ty hoặc gây thiệt hại cho Công ty.
 • (11)Bất kỳ hành vi nào khác mà công ty cho là không phù hợp.

Điều 11 (Phạm vi trách nhiệm)

Công ty sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào của người dùng hoặc bên thứ ba (bao gồm cả những người dùng khác) vì các lý do được quy định tại Điều 5 hoặc các trường hợp sau:

 • (1)Trong trường hợp không thể sử dụng dịch vụ do thiết bị của người dùng bị trục trặc.
 • (2)Trong trường hợp người dùng vi phạm thỏa thuận này.
 • (3)Trường hợp xảy ra tranh chấp giữa người dùng và bên thứ ba do sử dụng dịch vụ này hoặc khi người dùng gây thiệt hại cho bên thứ ba, ngoại trừ trường hợp nguyên nhân của tranh chấp hoặc thiệt hại do công ty chúng tôi gây ra.
 • (4)Trong trường hợp có bất kỳ thiệt hại nào khác gây ra cho người dùng hoặc bên thứ ba thông qua việc sử dụng dịch vụ này mà không phải do lỗi của công ty chúng tôi.

Điều 12 (Các vấn đề không được quy định trong thỏa thuận)

Nếu có phát sinh bất kỳ nghi vấn nào liên quan đến các điều khoản và các vấn đề không được quy định trong thỏa thuận này các bên sẽ thảo luận và giải quyết một cách thiện chí.

Điều 13 (Thông tin liên hệ)

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY TNHH N-ASSET VIỆT NAM
Điện thoại:+84-(0)28-3822-4300
FAX:+84-(0)28-3822-4301

Sửa đổi / thay đổi chính sách cơ bản.

Chính sách cơ bản này sẽ được thay đổi khi cần thiết do sự thay đổi của tình hình và việc ban hành cũng như sửa đổi các luật và quy định.