Phuong Tower

31C Lý Tự Trọng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh