KẾT QUẢ TÌM KIẾM : 1549

Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
$1,150

89.2m2

2 Phòng ngủ

Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
$1,250

84m2

2 Phòng ngủ

Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
$1,350

92m2

2 Phòng ngủ

Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
$1,350

58m2

1 Phòng ngủ

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
$2,150

86m2

2 Phòng ngủ

Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
$1,150

64m2

1 Phòng ngủ

Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
$1,450

89m2

2 Phòng ngủ

Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
$4,860

179m2

4 Phòng ngủ

Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
$2,900

125m2

3 Phòng ngủ

Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
$1,450

89m2

2 Phòng ngủ

Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
$1,800

89m2

2 Phòng ngủ

Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
$2,600

123m2