KẾT QUẢ TÌM KIẾM : 2361

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
$1,120

80m2

2 Phòng ngủ

Hải Phòng
$3,150

200m2

2 Phòng ngủ

Hải Phòng
$1,620

103 - 114.33m2

3 Phòng ngủ

Hải Phòng
$1,300

83.77m2

2 Phòng ngủ

Hải Phòng
$1,100

50.7 - 61.5m2

1 Phòng ngủ

Hải Phòng
$1,020

32m2

1 Phòng ngủ

Hải Phòng
$1,650

64m2

1 Phòng ngủ

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
$1,070

70m2

1 Phòng ngủ

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
$1,000

50m2

1 Phòng ngủ

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
$1,150

70m2

1 Phòng ngủ

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
$1,620

90m2

2 Phòng ngủ

Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
$1,300

76m2

2 Phòng ngủ